ραφινάρισμα

Ονομάζεται η διαδικασία της λέπτυνσης του μείγματος που προκύπτει από τους αναμεικτήρες, η οποία πραγματοποιείται με τα μηχανήματα που ονομάζονται "πεντακύλινδροι".

[α] [β] [γ] [δ] [ε] [ζ] [η] [θ] [ι] [κ] [λ] [μ] [ν] [ξ] [ο] [π] [ρ] [σ] [τ] [υ] [φ] [χ] [ψ] [ω]