Η εταιρεία

Η εταιρεία Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι έχει την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων ΙΟΝ σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και φυσικής διανομής που περιλαμβάνει υποκαταστήματα που καλύπτουν τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας καθώς και δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων και πωλητών, διανομέων και αποθετηρίων για την κάλυψη του συνόλου της χώρας. Το δίκτυο πώλησης και διανομής της εταιρείας θεωρείται από τα πλέον ολοκληρωμένα που διαθέτει εταιρεία τροφίμων στην Ελλάδα και υπήρξε πρωτοποριακό την εποχή που δημιουργήθηκε. Η άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών θεωρείται αυτονόητη και αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές εταιρείες τροφίμων στην Ελλάδα.